Terugbetaling / Mutualiteit

Op voorschrift van de huisarts of specialist kunnen Patiënten die in het bezit zijn van een diabetespas of in het zorgtraject zitten kunnen genieten van een terugbetaling van het riziv voor 2 consultaties per jaar. Dit door een erkend podoloog. de risicoklasse moet steeds op het voorschrift vermeld worden.
Dit wordt enkel voorzien voor patiënten met de hoge risicovoet (klasse 2b).

Voor podologische zolen is er nog geen tegemoetkoming

Wenst u meer info over de diabetespas en over terugbetaling door uw mutualiteit, raadpleeg dan de volgende website: www.diabetespas.be

Voor de voetverzorgingen kan de patiënt een attest aanvragen bij uw mutualiteit
Meer informatie over de terugbetalingen vind je op de website van: